Kalite ve İSG Politikaları

Dere Maden şirketi asgari olarak anlaşmaya varılan kalite kontrol gereksinimlerini karşılayan yüksek bir kalite standardında iş ve hizmet sağlanması hususunda müşterilerimizin beklentilerini karşılamaya kendini adamıştır.

Politika aşağıdaki hedefleri elde etmek amacıyla adanmışlığımız için temel teşkil eder;

 • Müşteri ile müştereken geliştirilen bir projeye girişilmeyi müteakip projeye özgü bir kalite kontrol planının sağlanmasını taahhüt etmek.
 • Madencilik çevresinin sınırlandırmaları ve taleplerini dikkate alarak müşterinin hususi ihtiyaçlarını kapsama dahil etmek.
 • Kalite kontrol planı, proje dakikliği ve gereken kalite standartlarının gerçekleştirilebilir olmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak için gereken etkinlik ve verimlilik ile her bir faaliyetin yerine getirilmesinin doğruluğu ve hızını dikkate alacaktır.
 • Söz konusu kalite planının merkezinde sözleşme şartnameleri, gerçekleştirme programları ve ilerleme raporlarının yanı sıra herhangi bir sapmayı zamanında belirlemek için düzenli muayeneler yer almaktadır.
 • Herhangi bir düzensizliğin tespit edilmesi durumunda mutabık kalınan münasip düzeltici tedbirlerin uygulanabilmesi için derhal müşterinin ve kalite kontrol koordinatörünün dikkatine sunulacaktır.
 • Dere Maden kendi kendini geliştirme süreci ile izlenebilir ve denetlenebilir olan uygulanabilir bir kalite kontrol sistemine kendini adamıştır.

Dere Maden şirketi asgari olarak anlaşmaya varılan kalite kontrol gereksinimlerini karşılayan yüksek bir kalite standardında iş ve hizmet sağlanması hususunda müşterilerimizin beklentilerini karşılamaya kendini adamıştır.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası

Dere Maden, paydaşların güvenine katkı sağlayan iyi bir iş uygulaması olduğuna inanarak SEÇ performansının sürekli iyileştirilmesine kendini adamıştır. Adanmışlık işyerinde çalışanlar ve ziyaretçiler için güvenli ve sağlıklı bir ortamın sağlanmasına yönelik çalışma ve madencilik faaliyetlerinin fiziki çevre üzerindeki etkilerinin asgariye indirgenmesi üzerinde önemle durulmasını kapsar.

Geniş politika ifadesinin gerçekleştirilmesine yönelik sorumluluğu sergilemek için Dere Maden aşağıdakileri taahhüt eder:

 • Endüstri standartlarını aşan bir SEÇ performans seviyesinin elde edilmesi,
 • SEÇ uygulamaları ve yönetim prosedürlerine yönelik asgari bir standart olarak geçerli tüm milli yasalar, anlaşmalar, düzenlemeler, lisans ve ruhsat koşullarına riayet etmek,
 • Sürekli iyileştirme, kirliliğin önlenmesi ve asgari etki ilkelerine dayalı bir SEÇ programını sürdürmek,
 • Maden arama, planlama, çıkarma işleme operasyonları dahil olmak üzere tüm faaliyetlere SEÇ hususlarını dahil etmek,
 • SEÇ yönetimindeki rolleri ve sorumlulukları ile ilgili olarak çalışanların ve yüklenicilerin eğitimini sağlamak ve buna uygun olarak her birinden hem kendileri hem de iş arkadaşlarına yönelik dikkat ve özen gösterme sorumluluğuna dair kendi vazifelerini kabul etmelerini gerektirmek,
 • İşin doğasına, ölçeğine ve gerçekleştirilmesine uygun tüm faaliyetlerde güncel teknikleri ve en iyi uygulamaları benimsemek ve uygulamak,
 • İşle ilgili yaralanma ve hastalıkları ve çevreye olan etkiyi ortadan kaldırmak için belirlenebilir tehlikeleri önlemek, ortadan kaldırmak ve/veya kontrol etmek,
 • Detaylı raporların tamamlanması ve tavsiye edilen eylemlerin takip edilmesi sayesinde tüm kazaları ve olayları izlemek ve değerlendirmek,
 • Görevi güvenli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla uygun imkanlar sağlamak için çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçilere güvenlik ekipmanı ve kıyafeti sağlamak,
 • Tüm SEÇ hususlarının ilgili alanlarda gündeme getirilip değinilmesini sağlamak için bir SEÇ temsilciler komitesinin sağlanması.