Kalite ve İSG Politikaları

Kaliteli hizmet sunma zorunluluğu, müşterilerimizin kalite, zamanındalık, maliyet-etkinlik ve verimlilik beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için gereken asgari kalite standartlarını belirleyen resmi bir kalite yönetim organizasyon yapısının kullanılmasını zorunlu kılar. Dere Beton müşterilerin memnuniyeti ve belirlenen ihtiyaçları için bu standartların elde edilmesini sağlamak maksadıyla proje ve iletişim süreçlerini tesis etmiştir. Dere Beton yaklaşımı aşağıdaki Kalite Güvence ve Kalite Kontrol tedbirlerini kapsar:

  • Tüm teknik hususlara cevap vermek için tek bir temas noktası,
  • Proje tamamlama ve rapor hazırlama için bir-örnek format
  • Şirket genelinde belirlenmiş bir QA/QC politikası.

Benzer projelerden geliştirilen kalite kontrol için zaman yüzdesinin değerlendirilmesi doğruluk, uyum ve tamlık sağlamıştır. Sözleşmenin büyüklüğü, teknik karmaşıklık ve belirtilen yasal ve tasarımsal gereksinimler QA/QC faaliyetlerinin seviyesini belirlemektedir.

Dere Beton Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası

SEÇ yükümlülüğü çalışanların, tesis operatörlerinin ve genel toplumun sağlık ve emniyetini koruyacak ve çevrenin korunmasına gereken saygıyı gösterecek bir şekilde faaliyetlerin yerine getirilmesini gerektirir. Dere Beton Kurumsal SEÇ Politikası’nın sağlanmasını gerektirdiği sağlık, emniyet ve çevre koruma ve muhafazasına dair en yüksek standartlar, ancak asgari olarak yasalara ve proje gereksinimlerime uyumu sağlamak ve sürekli performans iyileştirmelerini başarmak için tasarlanan bir SEÇ Yönetim Sistemi’nin tesis edilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi sayesinde elde edilebilir.

Dere Beton’un SEÇ Yönetim Sistemi aşağıdakilerden meydana gelir:

  • Şirket Yönetiminin SEÇ’e adanmışlığını tüm personele, alt yüklenicilere ve tedarikçilere ileten Kurumsal SEÇ Politikası,
  • Sorumlulukları belirleyen ve işin her bir safhasında benimsenecek ve politikaları ve hedefleri sağlayan SEÇ Yönetim Programı,
  • SEÇ için asgari gereksinimleri ve ana esasları belirten Mühendislik SEÇ standart prosedürleri ve kontrol listesi,
  • İnşaat sırasında SEÇ için asgari gereksinimleri ve ana esasları belirten İnşaat SEÇ el kitabı ve standart prosedürleri,
  • Proje gereksinimleri ve kurumsal dokümantasyon esas alınarak geliştirilen Proje SEÇ Planları ve Prosedürleri.