Kalite ve İSG Politikası

Dere Asfalt çalışanların, kalitenin, çevrenin ve emniyetin idare edilmesine yönelik özel bir sorumluluk hisseden bir şirkettir. Ekonomik, sürdürülebilir, gelecekle uyumlu bir gelişmeye kendimizi adadık ve ticari faaliyetlerimizi buna göre odaklamaktayız.

Çalışanlarımız, kalite, çevre ve kaynakların korunması ile ilgili sorumluluğumuza yönelik ilkeler aşağıda verilmiştir;

  • Kaza önleme, ileri eğitim, kalite, çevre koruma ve emniyetli olmayı sürekli olarak iyileştirmek,
  • Mevcut tüm yasaları ve düzenlemeleri ve ilgili mevzuat yoksa uygun standartlara uymak,
  • Standartların tüm gereksinimlerini doğru şekilde uygulandığını ve entegre yönetim sistemindeki süreçlerin sürekli olarak iyileştirildiğini sağlamak,
  • Tüm çalışanların entegre yönetim sisteminin uygulanmasına ve performansına dahil etmek ve sorumlulukları tanımlamak,
  • Kalite standardı, şikayet oranları ve müşteri memnuniyeti, su tüketimi, egzoz havası ve gürültü emisyonunun yanı sıra enerji verimliliği ile ilgili düzenli bir değerlendirme,
  • Sağlık, endüstriyel emniyet, güvenlik, kalite, çevre koruması ve enerji tüketiminin sürdürülebilir iyileştirmesine yönelik kurumsal bir öneri sistemini hayata geçirmek ve teşvik etmek,
  • Sağlık, endüstriyel emniyet, güvenlik, kalite, çevre koruması ve enerji tüketiminin sürdürülebilir iyileştirmesine yönelik kurumsal bir öneri sistemini uygulamak ve teşvik etmek,
  • Faaliyetlerimize ilişkin olarak insan, çevre, kalite ve enerji tüketimi üzerine etkiye dair tüm riskler tüm planlama safhalarında sistematik olarak analiz edilmekte ve derecelendirilmektedir.