Kalite ve İSG Politikası

Dere Prefabrik Kalite ve Sağlık Emniyet ve Çevre Politikası

Dere Prefabrik tüm ticari faaliyetlerinde kalite, çevre ve iş ve işçi sağlığı ve güvenliği uygulamalarını proaktif olarak hayata geçirmektedir. Malzeme atıklarını asgariye indirgemek ve kara, hava ve suya emisyonları azaltmak ve de herkes için emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak maksadıyla tüm müşterilerimize mümkün olan en kaliteli ürünleri ve hizmetleri sağlamaya kendimizi adadık.

Yönetim sistemimiz IS0 9001 ve TSEK 118 uluslararası standartlara uygundur ve bu bakımdan performansımızı artırmak için süreçlerimiz sürekli olarak gözden geçirilmekte ve iyileştirilmektedir.

Dere Prefabrik kalite, çevre, sağlık ve emniyetin desteklenmesinin çalışanlarının, müşterilerinin ve içerisinde faaliyet gösterdiği toplumun esenliğine olumlu bir yatırım olduğuna inanmaktadır. İlgili tüm yasal ve diğer yükümlülüklerin dikkate alınması ve uygulanmasını sağlamaktayız.

Ürünlerimizin kalitesini artırmak, olası emniyet çevre tehlikelerini belirlemek ve bunları asgariye indirgemek ve kontrol etmek için proaktif olarak en iyi uygulamaları aramakta ve sistemimize hassas ayar yapmaktayız.

Kalite, çevre, sağlık ve emniyete olan sözümüzü tutmak Dere Prefabrik’ in operasyonlarında yer alan herkesin sorumluluğudur ve iş uygulamalarımızın temelidir.

Kalite Politikası

Prefabrik sektöründe öncü, sürekli gelişen ve yenilenen bir firma olarak yüksek kalitede, geniş ve ekonomik ürün yelpazesiyle en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak,

S0 9001 ve TSE K 118 Standartlarını tüm çalışanlarımızın katılımı ile etkin bir şekilde uygulamak, sürekli iyileştirmek ve devamını sağlamak amacıyla kalite anlayışımızı daima geliştirmek,

Sektörümüzün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında teknoloji ve sektördeki yeni gelişmeleri takip ederek taahhüt ettiğimiz işleri zamanında ve projelerine uygun olarak gerçekleştirmek,

Tedarikçilerimizi, sistemin ayrılmaz bir parçası ve iş ortağı olarak görmek,

Faaliyet alanımızdaki tüm mevzuat ve yasalara uygun bir yönetim sistemi yürütmek.