HES

MON Elektrik Üretim A.Ş. tarafından, Denizli ilinde ; EGE 2-3-4 HES tesisleri kurulmuştur.
Tesislerimiz, 4,02 MWm / 3,821 MWe kurulu gücünde olup; 2017 yılından itibaren elektrik enerjisi üretmektedir.