Dere Beton A.Ş Numune Sarsma Cihazı

 

 

Dere Betonun Yeni Numune Alım Cihazı

TS EN 12350-1 Taze Betondan numune alma standardına göre Hazır Beton imalatında ürünün kalitesini tespit etmek için çok sayıda numune alınmaktadır. Standart numune alım yöntemi ile şişleme tokmaklama ciddi bir iş gücü ve zaman israfına neden olmakta yeterli özen gösterilmemesi nedeni ile numuneler ana ürünü genelde temsil edememektedir. Son yıllarda çipli beton uygulamaları ile numune alım sayısı da ciddi oranda artmıştır. Sudan sonra dünyada en çok tüketilen yapı malzemesinin Basınç Dayanım testini yapmak için her gün ülke genelinde binlerce numune alınmaktadır. Sadece Yapı Denetime ve Çevre Şehirciliğe bağlı binlerce numune alımının yanında tüm beton üreticileri de bir o kadar numune almaktadır. Şiş ve daldırma tipi vibratörlerde numune alım esnasında konulan çipler zarar görmekte kırım esnasında veri alımı yapılamamaktadır. Farklı bir amaç için üretilmiş üzerine yaptığımız modifikasyonla numune alımını ciddi şekilde kolaylaştıracak bu cihazla kayda değer fayda sağlayacağımızı defaten yaptığımız test ve doğrulamalarla ortaya koymuş bulunmaktayız.